Wetenschappelijke Raad

De wetenschappelijke raad (WR) van de DHCG heeft tot taak onderzoeksvoorstellen te beoordelen en landelijk te coördineren.
De werkwijze van de WR wordt beschreven in het “Reglement Wetenschappelijke Raad van de DHCG”. Dit reglement is hieronder te downloaden evenals het “Template onderzoeksvoorstel”
1.  Reglement Wetenschappelijke Raad van de DHCG
2.  Template onderzoeksvoorstel DHCG

Voor subsidiëring van onderzoek dient een ingevuld “Template onderzoeksvoorstel” te worden opgestuurd naar de voorzitter van de WR:  Heinz-Josef Klümpen.
Na beoordeling door de WR zal het hoogst scorende onderzoeksvoorstel worden gesubsidieerd. Voor de termijnen etc. zie het “Reglement Wetenschappelijke Raad van de DHCG”.
Mondelinge toelichting van het ingediende project is een vereiste en dient plaats te vinden op de 3-maandelijkse vergadering van de DHCG.
Publicaties voortvloeiend uit door de DHCG ondersteunde of gefinancierde projecten zullen openbaar worden gemaakt onder vermelding van “on behalf of the Dutch Hepato & Cholangio Carcinoma Group”

Onderzoeksvoorstellen waarvoor endorsement van de DHCG wordt gevraagd, dienen minstens 4 weken voorafgaand aan de deadline van de subsidieverstrekkend instantie aan de WR te worden gestuurd naar Heinz-Josef Klümpen.

Leden wetenschappelijke raad 2024:

-volgt-