Wetenschappelijke Raad

De wetenschappelijke raad (WR) van de DHCG heeft tot taak onderzoeksvoorstellen te beoordelen en landelijk te coördineren.
De werkwijze van de WR wordt beschreven in het “Reglement Wetenschappelijke Raad van de DHCG”. Dit reglement is hieronder te downloaden evenals het “Template onderzoeksvoorstel”
1.  Reglement Wetenschappelijke Raad van de DHCG
2.  Template onderzoeksvoorstel DHCG

Voor subsidiëring van onderzoek dient een ingevuld “Template onderzoeksvoorstel” te worden opgestuurd naar de voorzitter van de WR:  Heinz-Josef Klümpen.
Na beoordeling door de WR zal het hoogst scorende onderzoeksvoorstel worden gesubsidieerd. Voor de termijnen etc. zie het “Reglement Wetenschappelijke Raad van de DHCG”.
Mondelinge toelichting van het ingediende project is een vereiste en dient plaats te vinden op de 3-maandelijkse vergadering van de DHCG.
Publicaties voortvloeiend uit door de DHCG ondersteunde of gefinancierde projecten zullen openbaar worden gemaakt onder vermelding van “on behalf of the Dutch Hepato & Cholangio Carcinoma Group”

Onderzoeksvoorstellen waarvoor endorsement van de DHCG wordt gevraagd, dienen minstens 4 weken voorafgaand aan de deadline van de subsidieverstrekkend instantie aan de WR te worden gestuurd naar Heinz-Josef Klümpen.

De wetenschappelijke raad vergadert op de data van de DHCG vergaderingen.

Leden wetenschappelijke raad 2024:

Heinz-Josef Klümpen – Amsterdam UMC
Minneke Coenraad – LUMC
Otto van Delden – Amsterdam UMC
Lydia van der Geest – IKNL
Marius van den Heuvel – UMCG
Marjolein Homs – Erasmus MC
Bas Groot Koerkamp – Erasmus MC
Nadia Haj Mohammed – UMCU
Sandjai Ramsoekh – Amsterdam UMC
Philip de Reuver – Radboud UMC
Eric Tjwa – Radboud UMC
Joanne Verheij – Amsterdam UMC
Rogier Voermans – Amsterdam UMC
Judith de Vos – MUMC
José Willemse – NLV
Simone van der Heijden – METC-LUMC