DHCG

Achtergrond en doelstelling

Op 2 juli 2014 werd in Utrecht de Dutch Hepatocellular & Cholangiocarcinoma Group (DHCG) opgericht. De DHCG is een gemeenschappelijk initiatief van Nederlandse medisch specialisten om de krachten in de strijd tegen lever- en galwegkanker te bundelen. Binnen de DHCG zijn de Nederlandse verwijscentra van HCC vertegenwoordigd en wordt er samengewerkt door hepatologen, chirurgen, oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, onderzoekers en patiëntenverenigingen.

De werkgroep DHCG wil gezamenlijk in de komende jaren de zorg rond lever- en galwegkanker naar een uniform, hoger niveau brengen. In samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) gaat de DHCG epidemiologische gegevens en uitkomsten van behandeling prospectief registreren in een landelijke database. Verder zal de DHCG multicenterstudies initiëren die maatgevend zijn zowel binnen als buiten Nederland.