Werkgroep Cholangiocarcinoom

De Werkgroep Cholangiocarcinoom is opgericht op 11 juni 2019 als onderdeel van de Dutch Hepatocellular and Cholangiocarcinoma Group (DHCG). De DHCG, opgericht in 2014, is een werkgroep waarbij specialisten zijn aangesloten die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met een breed scala aan lever- en galwegtumoren. Onderzoek binnen Nederland op het terrein van dit type kanker is sinds de oprichting van de DHCG in een hoog tempo gegroeid. De ontstaanswijze en behandeling van deze tumoren zijn echter zeer divers, waardoor betrokken artsen zich vaker specialiseren in een subtype van deze tumoren. Door de groei van de DHCG en onderzoek naar lever- en galwegtumoren in het algemeen ontstond er een behoefte om binnen een gerichter kader samen te werken op het gebied van onderzoek naar onder andere het proximaal cholangiocarcinoom (z.g.n. Klatskintumor). Om aan deze vraag gehoor te geven is de Werkgroep Cholangiocarcinoom opgericht. Deze multidisciplinaire werkgroep opereert als onderdeel van de DHCG.

Het doel van de Werkgroep is het verbeteren van de behandeling en diagnostiek van patiënten met een tumor van de proximale galwegen. De werkgroep richt zich op wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en behandeling van dit type kanker, waarbij er zowel basaal als klinisch onderzoek wordt verricht.